ಗೆಬ್ರಿಯೆಲಾ ಮಿಸ್ತ್ರಲ್ ಕವನಗಳು


ಪುಟ್ಟ ಪಾದಗಳು

ಮಗುವೊಂದರ ಪುಟ್ಟ ಪಾದಗಳು

ನೀಲಿ, ಥಂಡಿಯಿಂದ ನೀಲಿಯಾಗಿವೆ;

ಹೇಗವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡರೂ ರಕ್ಷಿಸದೇ ಇರುವರು,

ಓ ದೇವರೇ!

ಕಲ್ಲು ಹರಳುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡ

ಪುಟಾಣಿ ಗಾಯಾಳು ಪಾದಗಳು

ಹಿಮ ಹಾಗೂ ಕೆಸರಿಂದ ನೋವಿಗೀಡಾಗಿವೆ.

ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕುರುಡುತನದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾನೆ

ನೀನು ಕಾಲೂರಿದಲ್ಲಿ ಅರಳುವ

ಬೆಳಕಿನ ಉಜ್ವಲ ಹೂಗುಚ್ಚಗಳನ್ನು;

ನಿನ್ನ ರಕ್ತಸೂಸುವ ಪಾದಬಿದ್ದಲ್ಲಿ

ಸುಗಂಧಿತ ಗೆಡ್ಡೆಹೂವುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು.

ನೀನು ಹೇಗೂ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ

ನೇರವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ

ನೀನು ನಿರ್ದೋಷಿ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ.

ಮಗುವಿನ ಪುಟಾಣಿ ಪಾದಗಳು;

ನರಳಿರುವ ಸಣ್ಣ ರತ್ನದ್ವಯಗಳು;

ಅದು ಹೇಗೆ ಜನರು ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣಿಗೇ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೇ!

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s